Mieszkania nowe sprzedaż Poznań

Ciekawe dane historyczne dotyczące nieruchomości

Prawo o ustalaniu własności dóbr nieruchomych o przywilejach i hipotekach. Pojawiła się nieodzowna potrzeba, aby uregulować rynek nieruchomości. Najważniejszymi aspektami było porządkowanie kwestii własnościowych. W związku z procesami urbanizacji niezbędnym stały się ogólnodostępne informacje o porządkowaniu stosunków własnościowych wzrostem znaczenia kredytu oraz gospodarki pieniężnej.

Najważniejsze było wskazanie zadłużenia właścicieli lub jego braku oraz określenie, a nawet konieczność znajomości stanu posiadania. Całym przedsięwzięciem zajmowała się Komisja Hipoteczna Województwa Mazowieckiego. Prace dotyczące zakładania Ksiąg hipotecznych zostały zakończone.