Mieszkania nowe sprzedaż Poznań

Mieszkania w Poznaniu

Każdy element składowy podjętych decyzji, czynności i działań ma przełożenie na pozostałe branże związane z rynkiem nieruchomości (m.in. branża projektowa, wnętrzarska, budowlana, remontowa, prawnicza, sprzedażowa, logistyczno – spedycyjna, dostawcza, ogrodnicza, IT, bankowa, transportowa i inne).

Pierwotny rynek mieszkaniowy ma zasadniczy wpływ i zauważalna jest sieć powiązań działań różnych segmentów rynku. Występuje sieć wzajemnych zależności. Od działań i rozwoju pierwotnego rynku nieruchomości uzależnione jest działanie i rozwój innych podmiotów gospodarczych. Ma to również relatywne przełożenie na kwestie finansowe.